Publications

Untitled design(1)

In press / recently published

 • Aydinonat, N. Emrah, and Petri Ylikoski, ‘Explaining Institutional Change’, in Harold Kincaid, and Jeroen Van Bouwel (eds), The Oxford Handbook of Philosophy of Political Science (2023; online edn, Oxford Academic, 23 Feb. 2023), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197519806.013.6. 

Books

Articles

Contribution(s) to Report(s)

 • Aydinonat, N. E., together with ILO Office for Turkey & TEPAV (incl. Brakenhielm, C., Baycık, G., Aşık, G., Özdoğan, İ., Kaymaz, T., Başıhoş, S.) (2016). Contractual arrangements in Turkey’s coal mines: forms, extents, drivers, legal drivers and impact on OSH. Ankara: ILO. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490650.pdf.

Book Reviews:

Articles (in Turkish)

 • Aydinonat, N. Emrah (2013) “Topal Kapitalizm”, Birikim 286, Şubat 2013, sf. 52-53 [PDF]
 • Aydinonat, N. Emrah (2011) “’Sağdan git hep sağdan, kaldırımın sağından!’ Evrimsel Oyun Teorisi ve Koordinasyon Konvansiyonları”, içinde: Kaymak M. ve A. Şahinöz (der.) (2011) Darwin ve Evrimsel İktisat, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, sf. 41-66 [PDF]
 • Aydinonat, N. Emrah (2010) “Adam Smith’in ‘Görünmez El’i: Doğru sanıyor olabileceğiniz yanlışlar” in M. Kara & N.E. Aydınonat (eds) Görünmez Adam Smith, İletişim Yayınları. (in Turkish, Adam Smith’s Invisible Hand)

Ph.D. Thesis

 • Aydinonat, N. E. (2004) Explaining Unintended Consequences of Human Action: An Inquiry into the Role of Conjectures in Social Science, PhD. Thesis, Ankara: Imaj Yayınevi.

Master Thesis

 • Aydinonat, N. E. (1998) Heckscher-Ohlin Teoreminin İktisadi Analiz Tarihindeki Kuramsal Temelleri, (Theoretical Roots of the Heckscher-Ohlin Theorem), Master Thesis, Ankara: Ankara University, Institute of Social Sciences.

Essays for the Economic Policy Research Foundation of Turkey (in Turkish)

 • Aydinonat, N.E. (2013) “İstanbul Son Ağaç Havalimanı – İstanbul’un 3. havalimanı hakkında bilmeniz gerekenler!”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201324 (PDF)
 • Aydinonat, N.E. (2013) “Yahu Biz Bu İşi Niye Yapıyorduk? Korsanla Mücadele ve Devletin İstanbul Taksi Piyasası ile İmtihanı”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201320 (PDF)
 • Aydinonat, N.E. (2012) “Finansal Eylem Görev Timi Türkiye’den Ne İstiyor”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201274 (PDF)
 • Aydinonat, N.E. (2012) “‘Böbrek piyasası’, Nobel ve iktisadi büyüme politikaları”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201270 (PDF)
 • Aydinonat, N.E. (2012) “2023 te 25 Bin Dolar Gelir Hayal Degil Ama…”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201245 (PDF)
 • Aydinonat, N. E. (2012) “Engelli İstihdamını Arttırmanın Yolları”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201232 (PDF)
 • Aydinonat, N. E. (2012) “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı – İş Kazalarıyla ilgili Değerlendirme ve Öneriler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201229 (PDF)
 • Aydinonat, N. E. (2012) “Teknolojik İlerleme ve Devletin Rolü – İsrail, Tayvan ve İrlanda örneklerinden Türkiye için dersler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201228 (PDF)
 • Aydinonat, N. E. (2012) “Gelişmiş Ülkelerde Kademeli Eğitim Var mı?”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201213 (PDF)

Selected Opinion Pieces and other stuff (in Turkish)

Opinion pieces for Business HT, Wall Street Journal Turkey, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV | Think-Tank) and Açık Ekonomi (Blog)

Some other stuff