Books


The Invisible Hand in EconomicsThe Invisible Hand in Economics
How Economists Explain Unintended Social Consequences

N. Emrah Aydınonat

INEM Advances in Economic Methodology
London: Routledge
2008

This is a book about one of the most controversial concepts in economics: the invisible hand. The author explores the unintended social consequences implied by the invisible hand and discusses the mechanisms that bring about these consequences.

The book questions, examines and explicates the strengths and weaknesses of invisible-hand explanations concerning the emergence of institutions and macro-social structures, from a methodological and philosophical perspective. Aydinonat analyses paradigmatic examples of invisible-hand explanations such as Carl Menger’s ‘Origin of Money’ and Thomas Schelling’s famous checkerboard model of residential segregation in relation to contemporary models of emergence of money and segregation. Based on this analysis, he provides a fresh look at the philosophical literature on models and explanation and develops a philosophical framework for interpreting invisible-hand type of explanations in economics and elsewhere. Finally, the author applies this framework to recent game theoretic models of institutions and outlines the way in which they should be evaluated.


9781138902671Economics Made Fun
Philosophy of the pop-economics

N. Emrah Aydinonat & Jack Vromen (editors)

Routledge, 2015

Best-selling books such as Freakonomics and The Undercover Economist have paved the way for the flourishing economics-made-fun genre. While books like these present economics as a strong and explanatory science, the ongoing economic crisis has exposed the shortcomings of economics to the general public. In the face of this crisis, many people, including well-known economists such as Paul Krugman, have started to express their doubts about whether economics is a success as a science. As well as academic papers, newspaper columns with a large audience have discussed the failure of economic to predict and explain ongoing trends. The emerging picture is somewhat confusing: economics-made-fun books present economics as a method of thinking that can successfully explain everyday and “freaky” phenomena. On the other hand, however, economics seems to fail in addressing and explaining the most pressing matters related to the field of economics itself.

This book explores the confusion created by this contradictory picture of economics. Could a science that cannot answer its own core questions really be used to explain the logic of everyday life?Hayatın İçindeki İktisat
İktisadi Davranışlara Farklı Bir Bakış

İletişim Yayınları / Bugünün Kitapları
ISBN: 9789750527678

N. Emrah Aydınonat & Ü. Barış Urhan (Derleyenler)

Tanıtım bülteninden:

Hayatın İçindeki İktisat, iktisadi davranışlara farklı bir bakış sunmayı amaçlayan sorulardan yola çıkan makalelerden oluşuyor. Bir yandan modern insanın arızalarının bir kısmını daha yakından tanımayı ve bunların iktisadi sonuçlarını incelemeyi hedeflerken, bir yandan da iktisadın nasıl bir bilim olduğuna dair yerleşik fikirleri değiştirecek çalışmalara dayanıyor.

Birçok kişinin korkulu rüyası haline gelen kredi kartı borçlarıyla nasıl baş edilebilir? Hiç kullanılmayan dakikalara ve mesajlara yüklüce ücretlerin ödeneceği telefon tarifeleri her şeye rağmen neden seçiliyor? “Pazarlık yapma” halinin içinde nasıl bir iktisat yatıyor ve pazarlık yaparken nelere dikkat edilmeli? Marka algısı nasıl oluşuyor, beynimizi nasıl yönetiyor? Başka türlü bir kamu politikası sahiden mümkün mü? Homo economicus ne kadar riske girebilir? Kayıt dışı ekonominin hayatımıza etkisi neler? Peki böbrek hastalıkları ile iktisat arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Hayatın İçindeki İktisat, iktisadi davranışlara farklı bir bakış sunmayı amaçlayan sorulardan yola çıkan makalelerden oluşuyor. Bir yandan modern insanın arızalarının bir kısmını daha yakından tanımayı ve bunların iktisadi sonuçlarını incelemeyi hedeflerken, bir yandan da iktisadın nasıl bir bilim olduğuna dair yerleşik fikirleri değiştirecek çalışmalara dayanıyor.

Merak uyandırıcı, iktisattaki ilginç ve nispeten yeni çalışmalara dikkat çeken, renkli bir derleme.

N. Emrah Aydınonat ve Ü. Barış Urhan’ın hazırladıkları derlemede Emin Köksal, Şule Alan, Seda Ertaç, Serkan Küçükşenel, Emin Karagözoğlu, Mehmet Yiğit Gürdal, Tuna Çakar, Levent Neyse, Özlem Özdemir, Muhammed Emin Torunoğlu, Yasin Uzun, Hatice Şafak Bozkır, Bilge Kale ve Ceyhun Elgin’in katkıları yer alıyor.


1985-iktisatnedir1İktisat Nedir? İktisat Üzerine Söyleşiler

İletişim Yayınları / Başvuru

N. Emrah Aydınonat

ISBN: 9789750514562

Tanıtım bülteninden:

Öğrencilere bakılırsa iktisat sıkıcıdır, kasvetlidir, gerçek dünya ile zerre kadar ilişkisi yoktur. İktisatçıysa eninde sonunda “dolar ne olur?” diye ahiret sorusu sorulan uzmandır. İktisat külliyatı, insanın içine sınav korkusunun çöreklendiği kalın ve heybetli kitaplardan oluşur.

Emrah Aydınonat, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak iktisadı başka türlü anlatmaya niyetlenmiş. Platon’un diyaloglarından feyz alarak, ilginç, eğlenceli, yenilikçi bir iktisat kitabı yazmış. 

İkinci el oto alırken dikkat edilecekler, Victoria’s Secret, idam cezası, Buridan’ın eşeği, Fayda Fidayda, diğerkâmlık, büzüşen beyinler, oral seks ve para… Hepsi ve daha fazlası… İktisat Nedir? diyalogları.


100906171651Görünmez Adam Smith

Derleyenler: N. Emrah Aydınonat & Mine Kara
İletişim Yayınları, 2010

Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor. Bu eksikliği gidermeye çalışan, Smith’i Aydınlanma bağlamında ele alan, çağını aşan görüşleri ve ünlü görünmez el kavramı çerçevesinde irdeleyen makalelerden oluşan bir kitap elinizdeki. Bir başka özelliği daha var ki memleket sathında az bulunur türden bir kolektif çalışmaya dayanıyor. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu İktisadi Düşünce Girişimi, Smith’i çeşitli yönleriyle ele alan bir çalıştay düzenledi. Görünmez Adam Smith kitabı, bu çalıştayda sunulan bildirilerden oluştuğu gibi, girişimin iktisatla ilgili benzer nitelikte çalışmalarının da ilkini oluşturuyor.

Eyüp Özveren, Dinç Alada, Feridun Yılmaz, Ragıp Ege, Mine Kara, Emrah Aydınonat, Hüseyin Özel ve Metin Sarfati kitaba katkıda bulunan iktisatçılar… Smith’i keşfetmek, anlamak ya da hatırlamak için iyi düşünülmüş, emek verilmiş, ne anlattığını bilen gerçekten güzel bir başvuru kitabı…

Kitabın Giriş bölümünü okumak için tıklayınız.


hoModern Uluslararası İktisat Teorisinin Kökenleri

N. Emrah Aydınonat
Siyasal Kitapevi, 2007

Paul Krugman, uluslararası iktisat teorisindeki en önemli beş fikri şöyle sıralar:

(1) Karşılaştırmalı üstünlükler

(2) Ticaret hadlerinin karşılıklı talep ile belirlenmesi

(3) Faktör bolluğu ve yoğunluğu arasındaki ilişki

(4) Yurt içi aksaklıklar ve ticaret politikası arasındaki ilişki

(5) Artan getiriler ve uzmanlaşma

Bu fikirlerden ilk üçü modern uluslararası iktisat teorisinin temellerini oluşturur. Son ikisi ise yeni dış ticaret teorileri diye bilinen teorilerde ele alınır. Bu kitabın konusu modern uluslararası iktisat teorilerinin temelini oluşturan ilk üç fikirdir. Kitap, bu fikirlerin iktisadi düşünce tarihindeki kökenlerini sergileyerek, Heckscher-Ohlin teoreminde nasıl hayat bulduklarını göstermektedir.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.