Yayınlar

Yayınlar

Books

 • İktisat Nedir?, İletişim Yayınları,  2014 (in Turkish, What is Economics?).
 • Görünmez Adam Smith, (with Mine Kara) İletişim Yayınları,  2010 (in Turkish, The Invisible Adam Smith).

Articles

 • Aydınonat, N. E., (2012) “‘People are not usually stupid’ but is this enough for economics?”, History of Economic Ideas, XX (3): 153-63 (A review essay on Maurice Lagueux’s Rationality and Explanation in Economics)

Book Review(s):

Articles (in Turkish)

 • Aydınonat, N. Emrah (2013) “Topal Kapitalizm”, Birikim 286, Şubat 2013, sf. 52-53 [PDF]
 • Aydınonat, N. Emrah (2011) “’Sağdan git hep sağdan, kaldırımın sağından!’ Evrimsel Oyun Teorisi ve Koordinasyon Konvansiyonları”, içinde: Kaymak M. ve A. Şahinöz (der.) (2011) Darwin ve Evrimsel İktisat, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, sf. 41-66 [PDF]
 • Aydınonat, N. Emrah (2010) “Adam Smith’in ‘Görünmez El’i: Doğru sanıyor olabileceğiniz yanlışlar” in M. Kara & N.E. Aydınonat (eds) Görünmez Adam Smith, İletişim Yayınları. (in Turkish, Adam Smith’s Invisible Hand)

Ph.D. Thesis

 • Aydınonat, N. E. (2004) Explaining Unintended Consequences of Human Action: An Inquiry into the Role of Conjectures in Social Science, PhD. Thesis, Ankara: Imaj Yayınevi.

Master Thesis

 • Aydınonat, N. E. (1998) Heckscher-Ohlin Teoreminin İktisadi Analiz Tarihindeki Kuramsal Temelleri, (Theoretical Roots of the Heckscher-Ohlin Theorem), Master Thesis, Ankara: Ankara University, Institute of Social Sciences.

Essays for the Economic Policy Research Foundation of Turkey (in Turkish)

 • Aydınonat, N.E. (2013) “İstanbul Son Ağaç Havalimanı – İstanbul’un 3. havalimanı hakkında bilmeniz gerekenler!”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201324 (PDF)
 • Aydınonat, N.E. (2013) “Yahu Biz Bu İşi Niye Yapıyorduk? Korsanla Mücadele ve Devletin İstanbul Taksi Piyasası ile İmtihanı”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201320 (PDF)
 • Aydınonat, N.E. (2012) “Finansal Eylem Görev Timi Türkiye’den Ne İstiyor”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201274 (PDF)
 • Aydınonat, N.E. (2012) “‘Böbrek piyasası’, Nobel ve iktisadi büyüme politikaları”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201270 (PDF)
 • Aydınonat, N.E. (2012) “2023 te 25 Bin Dolar Gelir Hayal Degil Ama…”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201245 (PDF)
 • Aydınonat, N. E. (2012) “Engelli İstihdamını Arttırmanın Yolları”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201232 (PDF)
 • Aydınonat, N. E. (2012) “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı – İş Kazalarıyla ilgili Değerlendirme ve Öneriler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201229 (PDF)
 • Aydınonat, N. E. (2012) “Teknolojik İlerleme ve Devletin Rolü – İsrail, Tayvan ve İrlanda örneklerinden Türkiye için dersler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, N201228 (PDF)
 • Aydınonat, N. E. (2012) “Gelişmiş Ülkelerde Kademeli Eğitim Var mı?”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu N201213 (PDF)

Opinion pieces (in Turkish)

Opinion pieces for Business HTWall Street Journal Turkey, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV | Think-Tank) and Açık Ekonomi (Blog)

Discussion Papers

 • Aydınonat, N. E., (1999) “Function Ascriptions and Functional Explanation”, Discussion Papers no: 20, Ankara University Faculty of Political Sciences.
 • Aydınonat, N. E., (1999) “Invisible Hand Explanations: The Case of Menger’s Explanation of the Origin of Money”, Discussion Papers no: 21, Ankara University Faculty of Political Sciences.
 • Aydınonat, N. E., (1997) “Finans Piyasalarında Bilgi Aksaklıkları ve Hayek’te Bilgi Problemi” (Informational Imperfections in Financial Markets and Knowledge Problem in Hayek), Discussion Papers no: 6, Ankara University Faculty of Political Sciences.

Others (in Turkish)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *