Browsed by
Category: Uncategorized

Şu Ahlaksız İktisatçılar

Şu Ahlaksız İktisatçılar

Soru basit: İktisat ahlaki bir bilim midir, yoksa değil midir? Başka türlü sorayım: Ahlaki normların iktisatta bir yeri var mıdır? Pek çok iktisatçı ahlakın iktisatta yeri olmadığını söyleyecektir. İktisat gerçekten bir bilimse, iktisatçılar, insanları, fizikçilerin fiziki evreni incelediği gibi inceleyerek, “ay şu atoma haksızlık ediyoruz”, “bak bu atom yalnız kaldı” veya “atomlar sevse de sevmese de biz bu işi yaparız” diyerek mi hareket etmelidir, yoksa iktisada konu olan “atom”ların sevebileceğini, üzülebileceğini, inanabileceğini düşünerek ayaklarını denk mi almalıdır?

Geçenlerde Journal of Economic Perspectives’de yayınlanan bir makale işte bu ve benzeri soruları yanıtlamaya çalışıyor (Sandel 2013). Makalenin yazarı Michael Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (2012) başlıklı kitabın yazarı. Bu kitapta, piyasalaşma olgusunu inceliyor ve her şeyin piyasa değerleri/mantığı ile ele alınmaya başlanmasını eleştiriyor. Sandel’in neden bahsettiğini anlatabilmek için piyasalaş(tır)ma olgusuna birkaç örnek vereyim. Örneklerin hepsi Sandel’in kitabından (merak edenler için ilgili bazı çalışmalara ve haberlere de atıf yapıyorum).

 • Çocuklara iyi notlar karşılığında para vermek (Fryer 2010)
 • Hastalara ilaçlarını kullanmaları için para vermek (Belluck 2010)
 • Ülkelerin oturma izinlerini satışa çıkarması (Reddy ve De Avila 2011)
 • Hükümetlerin çocuk yapmayı teşvik etmek için para vermesi veya ceza kesmesi
 • Çevre vergisi, çevreyi kirletenlere kesilen parasal cezalar (Krugman 2010), çevre kirletme hakkının alınıp satılabilmesi, karbon emisyonu ticareti gibi piyasa odaklı politikalar*

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Hadi ilginç bir örnek daha vereyim. Sporcuların formalarına, hatta Sinan Şamil Sam gibi forması olmayanların sporcuların bedenlerine, reklam almalarını da spor dünyasının piyasa mantığını içselleştirmiş olmasına, sporun piyasalaşmasına bağlayabiliriz.

sinansamilsamgazi

Daha fazla örnek isterseniz, Michale Sandel’in kitabına, o yetmezse Debra Satz’ın (2010) Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets başlıklı kitabına bakabilirsiniz.

Biraz düşünürseniz, bazı şeylerin para karşılığı alınıp satılmasını, 2012 yılında İktisat Nobel Ödülü’nü alan Alvin Roth’un (2006) da belirttiği gibi, iğrenç, tiksinç veya utanç verici bulabilirsiniz. Mesela, bir şirketin çocuk işçi çalıştırmasını (çocuk işgücü satın almasını) iğrenç, aşağılık bir şey olarak görürüz. Para karşılığı arkadaşlık veya aşk satın almak isteyenleri engelleyen yasalar yok ama sadece finansal çıkar elde edebileceği zenginlerle arkadaşlık yapanların çok da ahlaklı olduğunu düşünmeyiz. Peki ya böbrek piyasası? İnsan böbreği ticareti yapanları da iğrenç insanlar olarak resmetmiyor muyuz? Pek çoğunuzun bu soruya evet cevabı verdiğini tahmin ediyorum, tabii iktisatçı değilseniz.

Yanlış okumadınız, “iktisatçı değilseniz” dedim.  İktisatçı değilseniz, böbrek piyasalarını iğrenç bulabilirsiniz ama sıkı bir iktisat eğitiminden geçmiş hemen herkes iyi düzenlenmiş bir böbrek piyasasının böbrek nakli bekleyen insanların hayatını kurtarabileceğini düşünmekten kendini alıkoyamaz. Sonuçta, insanlar börek bulamadığı için ölüyor ve o insanlar ölürken, biz sağlıklı insanlar “yedek bir böbrekle” dolaşıyoruz! İktisatçı olarak eğitildiyseniz, böyle bir durumda fayda-maliyet analizi yapmanız gerektiğini hissedersiniz. “Eğer böbreklerin iyi düzenlenmiş bir piyasada alınıp satılması mümkünse, neden belki binlerce hayatı kurtaracak bir düzenlemeyi sadece insanlar iğrenç buluyor diye bir kenara koyalım?” diye düşünebilirsiniz. Hatta İran’da böbrek alıp satmanın yasal olduğunu da biliyorsanız (Dehghan 2012), bu işin çok da mantıksız olmadığını düşünebilirsiniz. Bir iktisatçı olarak, böyle bir durumda sözde ahlaklı olmanın veya sosyal normlara mahkûm kalmanın çok maliyetli olduğunu düşünebilirsiniz.

Bunları neden yazıyorum? İktisatçılara ihtiyatla yaklaşmanızı istediğim için değil elbet. İktisatçılara ihtiyatlı bir biçimde yaklaştığınızı zaten biliyorum. 🙂 Bunları yazmamın nedeni şu: Piyasa mantığı ve fayda-maliyet analizleri,  gündelik hayata ve ahlaki normlara yabancılaşmamıza neden oluyor olabilir. Bunu düşünürken şunları da göz önüne alın: İktisada giriş kitaplarında ahlakla ilgili bir bölüm bile yer almıyor; bu konu, genellikle, pozitif ve normatif iktisat ayrımı başlığı altığında geçiştiriliyor. Ancak, iktisadın ve iktisatçıların ahlaktan bağımsız piyasa odaklı düşünme biçimi her gün hayatımızın hemen her noktasında karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken, iktisadın ahlaki bir bilim olup olmadığını, iktisatçıların ahlaki normları dikkate almalarının gerekli olup olmadığını düşünmeye başlamamız faydalı olabilir.

Oturma izinleri, çevreyi kirletme izinleri ve bunun gibi şeyler para karşılığında satıldığında sadece piyasaların daha etkin bir biçimde işlemesini mi sağlıyoruz, yoksa dünya üzerinde halihazırda rahatsız edici boyutlarda olan eşitsizliği arttırıyor muyuz? Piyasa mantığı ile hareket etmenin her zaman hakkaniyetli sonuçlar doğurmadığını biliyoruz tabii ama soru şu: Bunu önemsemeli miyiz, yoksa “ne yapalım dünya böyle işliyor!” mu demeliyiz?

Düşünün. Çocuklara sınavlardan aldıkları yüksek notlar karşılığında para verdiğimizde, sadece onları motive etmiş mi oluyoruz, yoksa çocukların eğitim hakkındaki düşünme biçimlerini geri döndürülemez şekilde değiştiriyor muyuz? Eğer değiştiriyorsak, çocukları para ile motive etmeye çalışmaktan vazgeçmemiz iyi olabilir mi? Takdir alınca bisiklet aldığımız o çocuğu, üniversitede spor araba istemeye, üniversitede arabayla ödüllendirdiğimiz çocuğu ise işe girdiğinde şirketin veya devletin tahsis ettiği arabayı özel işleri için kullanmaya motive ediyor olabilir miyiz? Piyasa odaklı düşünme bizi bambaşka insanlar haline getiriyor olabilir mi?

Bu yazının başında bahsettiğim makale işte bu soruları (ve tabii ki daha fazlasını) ele alıyor. Makalede ele alınan ve benim de derslerde kullandığım örneklerden birinden bahsederek konunun önemini vurgulamaya çalışayım.

İktisatçıların mottolarından biri şudur: Parasal müşevvikler önemlidir! Bu mottoyu kabaca şöyle özetleyebiliriz: Eğer birisinin bir işi yapmasını teşvik etmek istiyorsanız para verin, istemiyorsanız ceza kesin. Etrafınıza bakarsanız dünyanın böyle işlediğini görebilirsiniz. Trafikle ilgili tüm düzenlemeler parasal cezaları kullanır. Yatırımı, innovasyonu arttırmak isteyen veya evli çiftlerin daha fazla çocuk yapmasını isteyen hükümetler bunu yapabilmek için parasal ödüller (veya vergi indirimleri vb.) verirler. Bu ödül ve cezalara bakarsanız iktisadi düşünme biçimini ve tabii ki piyasa mantığını nasıl içselleştirdiğimizi de daha iyi idrak edebilirsiniz.

Peki, iktisatçıların bu mottosu, ahlaktan ve ahlaki normlardan bağımsız bir biçimde işleyebilir mi? Çoktan tahmin etmiş olabileceğiniz gibi bu motto, gündelik hayata müdahale edip, davranışlarımızı şekillendirmek için kullanıldığı için ahlaki normlardan bağımsız olarak düşünülemez. Bunu çarpıcı bir şekilde anlamamızı sağlayan bir çalışma var (Gneezy ve Rustichini 2000a). Sorunumuz şu: Bazı anne ve babalar anaokulundaki çocuklarını almaya geç gidiyorlar. Acaba bu anne ve babalara geç kaldıkları için para cezası kesersek, geç kalan ebeveyn sayısını azaltabilir miyiz?

Bunu öğrencilerime sorduğumda, genellikle geç gelen ebeveyn sayısının azalacağını düşünüyorlar. Siz de öyle düşünmüş olabilirsiniz. Ancak sonuç bunun tam aksi. Geç kalan ebeveyne ceza kesilmeye başlanınca, geç kalan ebeveyn sayısı da artıyor. Aşağıdaki grafik durumu özetliyor (Gneezy ve Rustichini 2000a: 7).

geenzy

Grafik, hafta başına geç kalan ebeveyn sayısını gösteriyor. Siyah çizgi ceza uygulanan anaokullarındaki durumu gösteriyor, diğeri ise ceza uygulaması olmayanları. İlk dört hafta her iki grupta da ceza uygulanmıyor. Daha sonra (grafikte siyah çizgi ile gösterilen) bazı anaokullarında geç kalanlara para cezası uygulanmaya başlanıyor. Gördüğünüz gibi cezanın uygulanmaya başladığı haftada, cezanın uygulandığı anaokullarında geç kalan ebeveyn sayısı artıyor. Daha da ilginci şu: 17. haftada ceza uygulaması kaldırılıyor ancak buna rağmen bir ceza uygulamasına konu olan anaokullarında geç kalan ebeveyn sayısı azalmıyor.

Parasal ceza uygulaması ebeveyn davranışlarını geri döndürülemez bir biçimde değiştiriyor. Peki neden? Pek çok açıklama üretilebilir. Ama şunu bir düşünün. Ceza uygulamasından önce anne ve babaların gecikmemelerinin ardındaki nedenler neydi? Herhalde birincisi sorumluluk duygusudur, ikincisi ise “geç kalırsam diğer anne-babalar ve anaokulu öğretmenleri hakkımda ne düşünür” düşüncesidir. Ceza uygulamasından önce anne-babaların ahlaki kaygılar taşıdığını ve ahlaki-sosyal normlara uymaya çalıştığını düşünebiliriz. Peki ceza uygulamasından sonra ne oluyor? Sanırım ceza uygulamasını gören anne-babaların geç kalmayı bir ahlaki mesele olarak değil, satın alınabilecek bir hizmet olarak görmeye başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özetle anaokullarında piyasa mantığını uygulamanın ebeveynlik ile ilgili ahlaki ve sosyal normlarımızı etkilediğini düşünmek mümkün. Tabii ceza uygulamasının kaldırılmasının geç kalan ebeveyn sayısını (en azından hemen, çalışmaya konu olan süre içinde) azaltmadığını da dikkate alırsak, piyasalaşmanın geri döndürülemeyecek bazı sonuçları olabileceğini de düşünebiliriz.

İktisatçı okurlarım, hemen şöyle düşünmüş olabilir: Bu çalışma parasal cezanın etkisiz olduğunu göstermiyor, sadece ceza miktarının yeterli olmadığını gösteriyor; eğer para cezası arttırılırsa, geç gelen ebeveyn sayısı azalır”.[1] Çok doğru. Ancak mesele bu değil. Meselemiz, parasal müşevviklerin sosyal ve ahlaki hayatımızı geri döndürülemez bir biçimde değiştirip, değiştirmediği.

Daha fazla “spoiler” vererek Sandel’in makalesini okuma deneyiminizi berbat etmek istemiyorum. Yine de sizi motive etmek için makaledeki bir iki örnekten daha kısaca bahsedeyim. Bağış toplayan çocuklara, topladıkları bağış miktarıyla orantılı bir parasal ödül verirsek, çocuklar daha fazla bağış toplar mı? Hmmm. Zor soru, değil mi? Cevap: Eğer para toplayanlara çok fazla para vermiyorsanız, güzel amaçlar için bağış topladığını düşünen çocuklar, para karşılığı bağış toplayanlara göre daha fazla bağış toplayabilir. Peki, insanlar daha fazla kan bağışlasın diye kan bağışlayanlara para verirsek, daha fazla kan “bağışı” alabilir miyiz? Yok, maalesef, bağış işi tam öyle işlemiyor. İnsanların kanını satın almaya kalktığınızda insanlar kan vermekten vazgeçebiliyor… Özetle işin içine para ve piyasa mantığı girince, dünyaya eskisinden daha farklı bakabiliyoruz.  Ha bu her zaman ve her koşulda kötü bir şey midir? Muhtemelen değildir. Ama biz yine de bunları bir düşünelim.

İktisatçılar her ne kadar yaptıkları işin, politika önerilerinin ve derste anlattıklarının ahlaktan, sosyal normlardan, geleneklerden, göreneklerden vb. bağımsız olduğunu düşünmek istese de, böylesi daha kolaylarına gelse de, iktisadın ahlaktan bağımsız olduğunu düşünmek oldukça güç. Benim yazdıklarım sizi ikna etmediyse, Michael Sandel’in (2013) makalesini okuyun derim. Sonuçta konunun uzmanı o.

Son olarak, şunu da düşünelim bence: İktisat bölümlerinin programında neden zorunlu bir İktisat ve Etik dersi yok? Madem piyasa mantığı dünyamızı şekillendiriyor, bu mantığı üreten iktisatçıların etik bilmesi, yaptıkları işin nereye varacağını düşünen bilim insanları olarak yetişmesi daha güzel olmaz mı? İsterseniz, Sandel’in (2013) makalesine siz de bir göz atın, konuşalım.

Referanslar:

 • Belluck, Pam. 2010. For Forgetful, Cash Helps the Medicine Go Down. The New York Times, 2010, Haziran 13. http://www.nytimes.com/2010/06/14/health/14meds.html
 • Dehghan, Saeed Kamali. 2012. Kidneys for sale: poor Iranians compete to sell their organs. The Guardian, Mayıs 27. http://www.theguardian.com/world/2012/may/27/iran-legal-trade-kidney
 • Fryer Jr, R.G., 2010. Financial Incentives and Student Achievement: Evidence from Randomized Trials. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 15898. Online: http://www.nber.org/papers/w15898.
 • Gneezy, Uri B. & Aldo Rustichini, 2000a. A Fine Is a Price. The Journal of Legal Studies, 29(1), pp.1–17. Online: http://www.jstor.org/stable/10.1086/468061.
 • Gneezy, U. & Rustichini, A., 2000b. Pay Enough or Don’t Pay at All. The Quarterly Journal of Economics, 115 (3 ), pp.791–810. Online: http://qje.oxfordjournals.org/content/115/3/791.abstract.
 • Krugman, Paul. 2010. Climate Change – Building a Green Economy. The New York Times, Nisan 7, böl Magazine. http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Economy-t.html
 • Reddy, Sumathi, ve De Avila, Joseph. 2011. Program Gives Investors Chance at Visa. Wall Street Journal, Haziran 7. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304432304576369882774769082.
 •  Roth, A.E., 2006. Repugnance as a Constraint on Markets. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 12702. Online: http://www.nber.org/papers/w12702.
 • Sandel, Michael J. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux. http://www.amazon.com/What-Money-Cant-Buy-Markets/dp/0374533652.
 • Sandel, M.J., 2013. Market Reasoning as Moral Reasoning: Why Economists Should Re-engage with Political Philosophy. Journal of Economic Perspectives, 27(4), pp.121–140. Online: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.27.4.121.
 • Satz, Debra. 2010. Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets (Oxford Political Philosophy). Oxford University Press. http://www.amazon.com/Why-Some-Things-Should-Sale/dp/0195311590.

[1] Bu bağlamda, Gneezy ve Rustichini’nin (2000b) “Pay Enough or Don’t Pay at All” (yani, “ya yeterince öde ya da hiç ödeme”) başlıklı makaleleri de ilginizi çekebilir. Bu makale parasal müşevviklerin etkisini inceleyen bir dizi deneyi ele alıyor.


Bu yazı daha önce Açık Ekonomi‘de yayınlanmıştır. Açık Ekonomi’de güzel yazılar var, bir bakın.


Ana görsel: Etienne, https://flic.kr/p/rPF4mT

TEK DERSTE TÜRKİYE EKONOMİSİ

TEK DERSTE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sadece gerçeği anlamaya çalışın: Aslında kriz yok!

Siyasetçilerden feyz alıp, ekonomide kriz yok yazısı yazdım:

Bugün neresinden bakarsanız bakın, bir varil petrol, Bodrum Torba’da satılan bir tost bir ayrandan daha ucuz. Dolayısıyla, amacı ve maksadı belli birileri ne derse desin, ekonomimiz gayet sağlam. Torba’daki fiyatlar da bunun en güzel kanıtı. Demek ki talep var. Talep olmasa kime satacaklar? Sonuç olarak her şey arz ve taleple belirleniyor.

Talep varsa, inşallah ekonomimiz arzını da yaratır. Tabii tersi de olabilir. Yani bugün arz noktasında bir şeyler yapılıyorsa, o da talebini bulur. İnşaat mesela. Çok ev var. Alan alıyor. Nasıl alıyor diye soran yok. Demek ki para var, demek ki vatandaşımız ev alma noktasında sıkıntı çekmiyor.

Bakın, dünyada piyasalar freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı giderken, Türkiye istikrar noktasında gerekeni yapıyor. Kimse ekonomimizin gücünü sınamaya, test etmeye veya çoktan seçmeli sınava tabii tutmaya kalkmasın.

Duble yol yapma noktasında geldiğimiz nokta malum. Biliyorsunuz her sene duble yolun bir kısmını kapatıp öbür tarafını yeniden yapıyoruz. Tatilcilere sorun, iki yönü açık duble yol göremezler, bulamazlar. Çünkü yol çalışmaları hiç durmadan sürüyor.

İnşaatlar da maşallah boy boy yükseliyor. Sektörümüz güçlü. İnanmayan İstanbul’un siluetine baksın. Artık bugün geldiğimiz noktada her ‘selfie’de bir gökdelen yükseliyor. Kare kare geleceğin fotoğrafını çekiyoruz. Yakında inşallah Instagram’da paylaşacağım.

Endişelenmek isteyen varsa, küresel piyasalar için endişelensin! Türkiye’yi bu işe karıştırmayın. Vix endeksi diye ne idüğü belirsiz bir şey çıkarmışlar. Ona bakıp ortalığı velveleye getiriyorlar. Bunların Vix’i, bizim sırta sürülen viks gibi bir şey değil ha! Korku endeksi diyorlar. İşte bunlar buna bakıp “vah vah vah” diye dövünüyorlar.

Türkiye’nin böyle bir endeksi, böyle bir derdi, korkacak bir şeyi yok. Bir takım medya, yirmi dört saat piyasaları takip ediyor, nerede bir olumsuzluk, nerede bir musibet varsa hemen manşet yapıyor. Yok efendim krizmiş, yok efendim piyasalar çöküyormuş… Neredeyse ben bile inanacağım. Ama bakın her gün dolar rekor tazeler mi? Ama bunların gazetelerine bakarsanız, dolar her gün rekora koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Şimdi bir de isim takma modası başladı. Kara Pazartesi diyorlar. Bakın buldukları isim Kırmızı Pazartesi’ye ne kadar benziyor. Bir endişe yaratma gayreti içindeler! Çin’de başlayan, ABD ve Avrupa borsalarında devam eden bir çöküş bu. Bizi de biraz etkilemiş olabilir ama teğet geçer.

Sonuç olarak, tarihsel olduğu kadar geometrik olarak da güçlü bir ekonomimiz var. Teğetle dans edilmez. Türkiye teğetin kitabını yazmış bir ülkedir. 2008’den hatırlayacaksınız. O zaman da aynı panik havası yaratılmaya çalışılıyordu. Sonuç olarak ne oldu? Üçüncü havalimanı son hızıyla yapılıyor.

Şimdi ekonomimiz neden sağlam? Çünkü biz bunlara prim vermedik. Projemiz neyse yaptık. Sözümüzü tuttuk. Kulak asmadık. Burun kıvırmadık. Bazıları gibi gerdan germedik. Şimdi de öyle olmaya devam edecek. Bakın güven çok önemli. Ekonomi demek güven demek. O yüzden ekonomiye güvenin, gerisini düşünmeyin. Ama dolara güvenmeyin! O noktada spekülatif, manipulatif, bir şeyler var. İnceliyoruz.

Erken seçim belirsizlik yarattı diyenler var. Sanki demokrasilerde seçim yapılması garipmiş gibi bir hava yaratılıyor. Demokrasi demek sandık demek. Kaç kere gidilmesi gerekiyorsa gidilecek. Bu olmazsa, önümüzdeki erken seçimlere bakacağız. Ne gerekiyorsa yapılıyor.

Sonuçta ekonomi için erken seçim falan bunlar hep geçici şeyler. Ama bakın bazı şeyler şakaya gelmez. Diyanet dergisinde yazıyor. Jedilik almış başını yürümüş. Bu Jedilik tehdidini yok sayıp, yok efendim ekonomide kriz geliyor falan demek kadar sorumsuz bir davranış olabilir mi? Jedilik konusunda bir komisyon kurduk. Gerekirse Jedilik vergisi getireceğiz. O noktada kimsenin şüphesi olmasın.

Cep telefonlarına da vergi getirecektik ama küresel sermaye karşı çıktı. Yüzde yüz yerli telefondan çekiniyorlar. Ama bunun otomobili var, gemisi var, uçağı var. Bir yerden böyle bir çıkış yapacağız. Sonuç olarak teknoloji noktasında da iPhone falan bunlar atla deve değil. Gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Bakın elektrikli araba üreten adam var: Elon Musk. İşte bu adam nasıl sürekli inovasyon yapıyor, nasıl hiç durmadan yenilik yapıyor, bir komisyon kurduk, inceleyecek. Gerekiyorsa Amerika’ya da gidilebilir. Yerli bir Elon Musk için prototip çalışmalarına başlandı. En yakın zamanda halkımızın beğenisine sunacağız.

Bakın Merkez Bankası’nın da sadeleştirmeye gitmesi söz konusu. Bunları yapıyoruz. Önceden Merkez Bankası ne yapıyordu, anlaşılmıyordu. “Faizi değiştirmedim” deyip, çaktırmadan arttırıyordu. Ancak üç-beş gün sonra ne yaptığını anlıyorduk. Şimdi her şey anlaşılır olacak. Öyle koridorlar falan olmayacak. Bir tek faiz olabilir. O da düşecek. Bugün olmaz, yarın olur. Ama bu noktada faiz artsın diye baskı yapmak samimi değil. Biz samimiyetle faizi düşer diyoruz. Dinleyen yok.

Bir de büyüme düştü diyorlar. Beş diyorduk, dört oldu. Dört derken üçü gördük. Şimdi bence üç olur. Ama iki olsun, bir olsun, bunlar da olabilir. Sonuç olarak ekonomi büyüyor mu? Büyüyor. Yani neyin yaygarası yapılıyor anlamak mümkün değil! Ekonomi büyüyorsa, sorun nedir?

Türkiye tabii ki büyüyecek. Fıtratında var. Kimse bunun önüne geçmeye çalışmasın. Zaten ekonominin büyümesi için okulları biraz daha tatil ederek turizm sektörüne gerekli katkıyı yaptık. Şimdi kredi kartına taksit sınırlamasında da, her talep kendi arzını yaratır ilkesiyle, bir gevşemeye gideceğiz. Vatandaş özgürce taksitlendirecek. Tabii yerli ürün alsınlar diyoruz. Bakın ben yerli telefon kullanıyorum. Bundan alın. Çok güzel. Zil sesi çayda çıra şeklinde çalıyor. İnşallah yerli Elon Musk da Türkçe konuşacak. Cari açıktan böyle böyle kurtulacağız.

Ne diyorduk? Petrol fiyatı düştü. Düşüyor. Benzin fiyatına yansır mı soruları var. Yansımaz. Vatandaşa böyle şeyleri yansıtmayız. Çünkü istikrar önemli. Bugün benzin neyse yarın da o. Vatandaş ne ödediğini bilsin. Ama belki seçimden önce birkaç kuruş falan indirim olabilir. O noktada çalışmalara başladık. Altının fiyatı artabilir. O normal. Bu da düğünler falan, bu aralar malum gençlerimiz dünya evine giriyor. Talep yönlü bir olay. Ekonomi böyle işliyor.


Bu yazı 25.08.2015 tarihinde Busines HT’de yayınlanmıştır.


Görsel: Susanne Nilsson

 

 

YENİ KİTAP: İKTİSAT NEDİR?

YENİ KİTAP: İKTİSAT NEDİR?

İktisat Nedir?
İkinci el oto alırken dikkat edilecekler, Victoria’s Secret, idam cezası, Buridan’ın eşeği, Fayda Fidayda, diğerkâmlık, büzüşen beyinler, oral seks ve para… Hepsi ve daha fazlası…

İktisat Nedir?

İktisat Nedir? İktisat Üzerine Söyleşiler
İletişim / Başvuru

N. Emrah Aydınonat

Tanıtım bülteninden:

Öğrencilere bakılırsa iktisat sıkıcıdır, kasvetlidir, gerçek dünya ile zerre kadar ilişkisi yoktur. İktisatçıysa eninde sonunda “dolar ne olur?” diye ahiret sorusu sorulan uzmandır. İktisat külliyatı, insanın içine sınav korkusunun çöreklendiği kalın ve heybetli kitaplardan oluşur.

Emrah Aydınonat, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak iktisadı başka türlü anlatmaya niyetlenmiş. Platon’un diyaloglarından feyz alarak, ilginç, eğlenceli, yenilikçi bir iktisat kitabı yazmış. 

İkinci el oto alırken dikkat edilecekler, Victoria’s Secret, idam cezası, Buridan’ın eşeği, Fayda Fidayda, diğerkâmlık, büzüşen beyinler, oral seks ve para… Hepsi ve daha fazlası… İktisat Nedir? diyalogları.


D&R | kitapyurdu.com | Pandora | İdefix